wmk_product_02

Phát triển bền vững

Người nuôi dưỡngIBảo vệIKính trọng

Để đạt được mức tiêu thụ tài nguyên có trách nhiệm và bảo vệ môi trường, chúng tôi cam kết tạo ra một giải pháp lâu dài để thúc đẩy đổi mới công nghệ của chúng tôi cũng như liên tục cải tiến kỹ thuật sản xuất.

Chúng tôi luôn tận tâm thực hiện các phép đo hiệu quả và nhiều lần để đạt được các mục tiêu này, được kết luận nhưng không kém phần quan trọng như:

Sustainability (1)
 • Theo dõi lượng khí thải carbon của chúng tôi và thiết lập các mục tiêu để giảm lượng khí thải ôxít cacbon của chúng tôi
 • Cố gắng giảm thiểu tác động đến môi trường của các hoạt động của chúng tôi
 • Duy trì sự tuân thủ của tất cả các luật, pháp luật quốc gia, các quy định về bảo vệ môi trường
 • Bảo tồn tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và loại bỏ mọi hành vi phát thải hoặc thải bỏ bất hợp pháp các chất độc hại trong tất cả các sản phẩm và quy trình của chúng tôi
Sustainability (2)
 • Đảm bảo các khoáng chất có trong các sản phẩm của chúng tôi được thu nhận, sản xuất và sử dụng theo cách có trách nhiệm với xã hội
 • Mua sắm hoặc không bán khoáng sản từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi Xung đột hoặc có nguy cơ cao
 • Cam kết cung cấp nơi làm việc không xảy ra sự cố và thương tích

.

111
 • Theo dõi lượng khí thải carbon của chúng tôi và thiết lập các mục tiêu để giảm lượng khí thải ôxít cacbon của chúng tôi
 • Cố gắng giảm thiểu tác động đến môi trường của các hoạt động của chúng tôi
 • Duy trì sự tuân thủ của tất cả các luật, pháp luật quốc gia, các quy định về bảo vệ môi trường
 • Bảo tồn tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và loại bỏ mọi hành vi phát thải hoặc thải bỏ bất hợp pháp các chất độc hại trong tất cả các sản phẩm và quy trình của chúng tôi
222
 • Đảm bảo các khoáng chất có trong các sản phẩm của chúng tôi được thu nhận, sản xuất và sử dụng theo cách có trách nhiệm với xã hội
 • Mua sắm hoặc không bán khoáng sản từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi Xung đột hoặc có nguy cơ cao
 • Cam kết cung cấp nơi làm việc không xảy ra sự cố và thương tích

.


mã QR